Giờ bán hàng

 

Hà Nội: Từ 9h sáng đến 21h30 tối các ngày trong tuần

Opening hour: From 9:00 AM to 9:30 PM Everyday

Sài Gòn: Từ 10h sáng đến 22h tối các ngày trong tuần

Opening hour: From 10:00 AM to 10:00 PM Everyday