Giờ bán hàng

 

Hà Nội: Từ 9h sáng đến 9h tối các ngày trong tuần

Sài Gòn: Từ 10h sáng đến 10h tối các ngày trong tuần