Lịch sử thành lập Quán Nem

 

 

Quán Nem 1 – Hà nội    thành lập tại 53B Lê Văn Hưu                                       6/2003
                                    chuyển về 123 Bùi Thị Xuân                                         2/2006
                                    chuyển về 117 Bùi Thị Xuân                                         2/2013

Quán Nem 2 – Sài Gòn  thành lập tại 15E Nguyễn Thị Minh Khai, Q1                 6/2007

Quán Nem 3 – Hà nội    thành lập tại 106K1 Giảng Võ                                       10/2009