Lịch sử thành lập Quán Nem

 

 

Quán Nem 1 – Hà nội    thành lập tại 53B Lê Văn Hưu (Established at 53B Le Van Huu street)                                                      6/2003

                                    chuyển về 123 Bùi Thị Xuân (Moved 123 Bui Thi Xuan street)                                                                2/2006

                                    chuyển về 117 Bùi Thị Xuân (Moved 117 Bui Thi Xuan street)                                                                2/2013

                                    chuyển về khu ẩm thực tầng 2 toà nhà N04 Udic Complex Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà Nhân Chính (Moved second floor of N04 Udic Complex Building Hoang Dao Thuy street, Cau Giay District)

                                                                                                                                                                                          10/2018


Quán Nem 2 – Sài Gòn  thành lập tại 15E Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 (Established at 15E Nguyen Thi Minh Khai street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City)                                                                                                                                                                                                                                                                6/2007


Quán Nem 3 – Hà nội    thành lập tại 106K1 Giảng Võ (Established at 106k1 Giang Vo street, Dong Da District, Ha Noi City                              10/2009